Buck cranioscraal

Tarief

De eerste behandeling kost 85 euro (anamnese en begin van een behandeling) en wordt contant betaald.
De vervolg behandeling kost € 75,00 tot 1 uur


U heeft geen verwijzing nodig van een arts om in aanmerking te komen voor een behandeling.

Een afspraak kunt u telefonisch of per email maken en annuleren. Bij het annuleren binnen 24 uur of het niet nakomen van de afspraak wordt deze in rekening gebracht.

Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering en polis kunt u voor CranioSacraal therapie een vergoeding krijgen. Via bijgaande link naar onze beroepsvereniging RCN kunt u informatie krijgen over de mogelijke vergoeding (www.register-rcn.nl ).Deze vergoeding gaat NIET ten koste van uw eigen risico. Toch kan het zijn dat de actuele situatie verschilt van de gegevens die op de site worden vermeld. Het is dan ook verstandig om vooraf navraag te doen bij uw verzekeringsmaatschappij.

CranioSacraal therapie valt onder 'beweegzorg' of onder 'alternatieve therapie'.
AGBcode van de praktijk is: 90611923
AGBcode zorgverlener is : 90032978

U stuurt zelf de rekening in bij uw zorgverzekering


Kijkt u voor meer informatie over de klachtenregeling van het RCN op de website van-rcn-(www.register-rcn.nl)
Alle leden van het RCN zijn via de overkoepelende organisatie het Complementaire
BeweegZorg Register (CBZR), geabonneerd op de onafhankelijke
klachtenfunctionaris en klachtencommissie van Quasir.
Bij een klacht over de behandeling(en) craniosacraaltherapie kunt u een verzoek tot
klachtbemiddeling -bij voorkeur schriftelijk of per e-mail- aanvragen bij
Quasir klachtenfunctionaris
e-mail:bemiddeling@quasir.nl.
tel: 06 4844 5538
post: Quasir Klachtbemiddeling,
t.a.v. coördinator abonnementen,
Postbus 1021, 7940 KA Meppel.
www.quasir.nl
Alle leden van het RCN zijn via de overkoepelende organisatie het Complementaire
BeweegZorg Register (CBZR), geabonneerd op de onafhankelijke Geschilleninstantie
Zorggeschil.
Bij een verzoek tot behandeling van uw klacht over de behandeling(en)
craniosacraaltherapie, door de geschilleninstantie Zorggeschil, kunt u zich -bij
voorkeur schriftelijk of per e-mail- richten tot
email: info@zorggeschil.nl
tel: 0561 618711 (Quasir) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)
post: Stichting Zorggeschil
De Meenthe 6
8471 ZP Wolvega
www.zorggeschil.nl

Ik ben aangesloten bij:

- de beroepsvereniging RCN (Register Craniosacraal therapie Nederland), lidnummer R0035. Het register RCN hanteert strenge kwaliteitseisen, wat betreft opleiding en nascholing.
- het U.C.N. (vereniging van Upledger Craniosacraaltherapeuten Nederland), lidnummer L0016
- KvK nr.:34366619